PostHeaderIcon Oznámenie o vykonaní odpočtov spotreby tepla a vody

Stavebné bytové družstvo Sobrance týmto oznamuje užívateľom bytov v správe SBD, že v dňoch 7.1., 8.1. 2015 budú pracovníkmi firmy Regena ES s.r.o. Strážske vykonané odpočty RVN a vodomerov SV a TÚV podľa priloženého harmonogramu.

Týmto Vás úctivo žiadame, aby ste v čase uvedenom v harmonograme sprístupnili svoje byty. Zároveň Vás upozorňujeme, aby ste si vo vlastnom záujme odkontrolovali odčítané hodnoty!  2014 Harmonogram odpočtov zoznam správca ESM BDSO

Posledná úprava (Sobota, 27 December 2014 22:30)