O nás

História, vznik, zloženie orgánov

 Právna podstata a orgány družstva

Právna podstata a orgány družstva

SBD Sobrance je samostatný právny subjekt majetkovo oddelený od svojich členov. Právne vzťahy družstva sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, Stanovami družstva a platnými všeobecne záväznými predpismi a vnútrodružstevnými predpismi. Najvyšším orgánom družstva je Zhromaždenie delegátov, kde členovia družstva prostredníctvom volených delegátov uplatňujú svoje právo riadiť náležitosti družstva a kontrolovať činnosť jeho orgánov.

Image
Image
Foto: zdroj internet
logo
Stavebné bytové družstvo Sobrance
Tyršova D2/E (287/46)
Sobrance 073 01 Slovakia

Kontakt

+421 566 524 030
+421 948 227 020
sbdso(zavináč)minet.sk
logo

Identifikátor

IČO: 00 689 912
IČDPH: SK2020752591
Banka VÚB a.s. Bratislava,
pobočka Sobrance
logo

Sociálne siete

Nasleduj nás:

Income Tax Planning

    View Service